Nie mogąc doczekać się publikacji przepisów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2015 r. wystąpiliśmy do Pani Minister Marii Wasiak z pismem w tej sprawie.
 2015-06-24_Pismo_S-DGSA_w_sprawie_braku_publikacji_Umowy_ADR