W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczący m.in. zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
 2016-11-07_Projekt-ustawy-PORD.pdf
 2016-11-07_pismo-sdgsa-nowelizacja-PRD.pdf