W związku z procesem konsultacji społecznych projektu ustawy Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia … o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury i Budownictwa opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.
W projekcie uwzględnione zostało stanowisko stowarzyszenia SDGSA w sprawie uchylenie przepisu art. 13 ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Mamy nadzieję, że na dalszym etapie prac legislacyjnych obecna propozycja usunięcia tego zapisu nie ulegnie zmianie.
 2017-05-29-pismo_sdgsa_projekt_ustawy_o_transporcie_drogowym.pdf
 2017-05-29-projekt_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_transporcie_drogowym.pdf