Opinia w sprawie odpadów z placówek medycznych

Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące odpadów medycznych:

Odpady medyczne lub kliniczne:

  • zawierające materiały zakaźne kategorii A, zgodnie z 2.2.62.1.11 (a) ADR, powinny być zaliczone odpowiednio do UN 2814, UN 2900 albo UN 3549;
  • zawierające materiały zakaźne Kategorii B, zgodnie z 2.2.62.1.11 (b) ADR, powinny być zaliczone do UN 3291;
  • mogą być zwolnione w całości z wymagań ADR zgodnie z 2.62.1.5, 2.2.62.1.11.2 Uwaga 2, oraz 2.2.62.1.11.3 ADR.

Opinia w sprawie odpadów z placówek medycznych pdf