Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.
Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z przykrością należy stwierdzić, że przedmiotowa nowelizacja nie dotyczy bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, nie dotyczy likwidowania barier administracyjnych w omawianym przewozie, czy wprowadzania zharmonizowanych i spójnych przepisów w omawianym zakresie.
Pełna treść naszej opinii w załączonym pliku.
 2015-10-01_Opinia_SDGSA_do_RMIR_w_sprawie_egzaminowania_kierowcow.pdf
 2015-10-01_Projekt_RMIIR_w_sprawie_egzaminowania_kierowcow.pdf