Przedłużający się okres zagrożenia epidemicznego a jednocześnie obowiązek przeszkolenia pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi, czy też konieczność przedłużenia świadectw przeszkolenia doradców oraz zaświadczeń ADR kierowców, zwiększyły zainteresowanie możliwościami szkoleniowymi z wykorzystaniem Internetu i platform szkoleniowych online. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało swoją opinię w tym zakresie.

2021.10.12 Opinia S-DGSA w sprawie szkoleń online.