W związku z rozporządzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia została przesłana do MTBiGM.

2013-07-29 Opinia w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR.pdf