W związku z projektem z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, w tym dla środków transportu i sposobu transportowania, Stowarzyszenie DGSA przygotowało opinię do projektu. Opinia sostała przesłana do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz do Ministerstwa Środowiska.

2013-04-15 Opinia w sprawie RMS w sprawie transportu odpadów-MS.pdf
2013-04-15 Opinia w sprawie RMS w sprawie transportu odpadów-MT.pdf