W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się pierwsze w 2019 roku spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych. Informacją ze spotkania Zespołu dostępna w „STREFIE CZŁONKA”.