Stowarzyszenie DGSA otrzymało do zaopiniowania kolejną wersję rozporządzenia. Ponownie zamieściliśmy uwagę dotyczącą możliwości korzystania podczas egzaminu z tekstów aktów prawnych a nie tylko i wyłącznie z przepisów prawa. Chodzi o umożliwienie zdającym na egzaminach DGSA korzystania z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zawarte są w aktach prawnych, jako zbiorach tych przepisów. W stosunku do wcześniejszej wersji usunięto zapis dotyczący publikacji pytań, dlatego wnioskowaliśmy o jego przywrócenie. Uważamy, że powinny być opublikowane przykładowe zestawy pytań egzaminacyjnych.

Opinia S-DGSA do MIR w sprawie uzyskania świadectwa doradcy