Otrzymaliśmy dosyć kontrowersyjną odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię S-DGSA w sprawie powyższego projektu rozporządzenia
Według MRiRW – Umowa ADR ma charakter pomocniczy i nie stanowi źródła prawa.
W odpowiedzi zmuszeni byliśmy poinstruować pracowników MRIRW o istniejącym systemie źródeł prawa i ich hierarchii w naszym kraju.
Otrzymaliśmy koleją odpowiedź będącą sprostowaniem wcześniejszego stanowiska MRiRW. Wyjaśniono w nim na podstawie jakich przepisów odbywa się transport towarów niebezpiecznych w Polsce.
Wymagania dotyczące szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi mają być uregulowane w rozporządzeniu Ministra Środowisk, które ma zostać wydane na podstawie Ustawy o odpadach.
 2014-12-04_Odpowiedz_Ministrestwa_Rolnictwa-1
 2014-12-05_Odpowiedz_w_sprawie_odrzucenia_Opinia_SDGSA _w_sprawie_Rozporządzenia_MRiRW_w_sprawie_transportu_odpadow_weterynaryjnych
 2014-12-24_Odpowiedz_Ministrestwa_Rolnictwa-2