Przepisy projektowanego rozporządzenia nie uwzględniały wymagań Umowy ADR w zakresie klasyfikacji, pakowania, oznakowania i przewozu odpadów medycznych. W swojej opinii poinformowaliśmy Ministerstwo Zdrowia, że odpady medyczne są towarami niebezpiecznymi w transporcie drogowym a warunki postępowania z tymi odpadami w omawianym transporcie określa umowa ADR (oraz ewentualnie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r.).
 2015-02-09_Opinia_do_RMZ_w_sprawie_transportu_odpadow_medycznych