Przygotowaliśmy kolejną, bo już czwartą opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów.
W ostatnim projekcie uwzględniono nasz postulat dotyczący oznakowania pojazdów literą „A” w transporcie międzynarodowym. Odstąpiono od bezwzględnego zakazu transportu odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Zrezygnowano z oznakowania każdego pojemnika i worek z odpadami niebezpiecznymi. Poniżej ostatnia wersja projektu rozporządzenia i nasza opinia w tej sprawie.
 2015-07-29_Opinia_SDGSA_RMS_w_sprawie_transportu_odpadow-MIiR.pdf
 2015-07-29_projekt_rozporzadzenia_MS_odpady.pdf