W związku z projektem z dnia ……. 2015 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania obiektów budowlanych przeznaczonych do przechowywania środków bojowych, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA przedstawia uwagi do ww. projektu
 2015-06-24_Opinia_SDGSA_w_sprawie_projektu_rozporzadzenia_MON_w_sprawie_warunkow_technicznych
 Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Obrony_Narodowej_w_sprawie_warunkow_technicznych…