Po prawie 2 latach i 2 przypomnieniach doczekaliśmy się odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej interpretacji całkowitej masy brutto nadawanych towarów na LQ (Limited Quantities) zg. z Działem 3.4 Umowy ADR. Należy podawać masę brutto całej przesyłki a nie tylko towaru niebezpiecznego, który w tej przesyłce jest zawarty.
DTD-IV-513-10-MS-14