Zapytanie dotyczące opinii S-DGSA przystąpienia do umowy wielostronnej M260 dotyczącej oznakowania pojazdów i kontenerów zawierających materiały używane podczas przewozu do chłodzenia wykazujące zagrożenie uduszeniem.
M260 – odpowiedź S-DGSA