Zapytanie dotyczące opinii S-DGSA przystąpienia do umowy wielostronnej M228 dotyczącej przewozu prototypów przedprodukcyjnych dużych akumulatorów litowo-jonowych (UN 3480) oraz do umowy wielostronnej M271 dotyczącej instalacji dozowania dodatków do cystern.
M228, M271 – odpowiedź S-DGSA