Oprócz propozycji osób – przedstawicieli naszego stowarzyszeni, które mogą wziąć udział w pracach nad weryfikacją i aktualizacją bazy pytań zgłosiliśmy sprzeciw wobec zaproponowanego ograniczenia dostępu osobom, „(.) które prowadzą szkolenia lub organizują kursy dla kierowców ADR” do prac ww. zespołu. Zarzut taki i wymaganie padł ze strony Stowarzyszenia ETOS, który twierdzi, że „osoby, które są autorami podręczników oraz wykładowcami na kursach dla kierowców” będąc jednocześnie członkami ww. zespołu, będą czerpały korzyści materialne z informacji uzyskanych podczas prac tego zespołu.
 2015-04-16_odp_S-DGSA_w_sprawie_prac_nad_baza_pytan_ADR_kierowcy