Na początku tego roku spływały do nas sygnały związane z problemami interpretacyjnymi przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (przez przedsiębiorców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 ) oraz konieczności/braku konieczności złożenia przez nich rocznego sprawozdania z działalności.

Wysłaliśmy zapytanie dotyczące tego zagadnienia do Ministerstwa Infrastruktury, które zorganizowało dnia 16 marca br. spotkanie zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymaliśmy również interpretację przepisów przygotowaną przez Transportowy Dozór Techniczny.

Transportowy Dozór Techniczny potwierdził prawidłowość stosowanej w naszym stowarzyszeniu praktyki (oraz interpretacji przepisów), tj. wszyscy uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych, którzy korzystają z wyłączeń o których mowa w 1.1.3.6, 3.3, 3.4, 3.5 ADR/RID nie są zobowiązani do wyznaczenia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Odpowiedź z Transportowego Dozoru Technicznego w STREFIE CZŁONKA.