W dniu 13 kwietnia 2024 roku na wniosek Zarządu podjęto Uchwałę w sprawie nadania tytułu członka honorowego Pani Annie Obolewicz i Panu Norbertowi Świderkowi za wieloletnią pracę na rzecz S-DGSA oraz wyróżniający się wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia. Gratulujemy i serdecznie dziękujemy.

Oficjalne przekazanie Uchwał odbyło się w dniu 16.05.2024 podczas konferencji naukowo-technicznej w TDT Warszawa.