W dniu 16 lipca 2013 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 815 zostało opublikowane Oświadczenie Rządowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. Załącznikiem do tego oświadczenia jest tekst jednolity ADR uwzględniający zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. (ADR 2013).