Koleżanki i Koledzy,

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r. zmarł
Członek Honorowy Stowarzyszenia DGSA

Pan Bolesław Hancyk

Cześć Jego Pamięci!