Stowarzyszenie S-DGSA zaprosiło do współpracy w zakresie opracowania jednolitego tekstu RID/ADR/ADN (zmian na 2015 r.) , pozostałe istniejące na krajowym rynku Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją, Europejskie Stowarzyszenie Doradców ADR, Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych – ETOS. Otrzymaliśmy potwierdzenie współpracy, tym bardziej miło nam poinformować naszych członków o wspólnej inicjatywie.