Po raz kolejny Transportowy Dozór Techniczny zorganizował konferencję naukowo-techniczną „Przewozy Towarów Niebezpiecznych”. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła m.in. stanu prawnego i planowanych zmian w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, rozwoju rynku LNG w Polsce, awarii i wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych. Stowarzyszenie SDGSA reprezentowali: Norbert Świderek oraz Maria Nicopulos.