Tematami przewodnimi konferencji będą:

  • Zmiany w przepisach dotyczących egzaminowania osób przy obsłudze urządzeń, aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
  • Problematyka kontroli w przewozach ADR
  • Odpowiedzialność załadowcy i nadawcy w przewozie towarów niebezpiecznych
  • Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych – zużyte czyściwa, sorbenty .

Termin i miejsce:

Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zakwaterowanie Hotel GROMADA**, Żeglarska 10/14, 87-100 Toruń

Partnerzy organizacyjni:
Państwowa Straż Pożarna w Toruniu, Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Bydgoszczy, ANWIL S.A..

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:

  • doradców ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych (DGSA)
  • firm transportowych, spedycyjnych i innych uczestników łańcucha transportowego ADR,
  • ośrodków szkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne,
  • urzędników administracji publicznej,
  • wykładowców na kursach ADR dla kierowców przewożących towary niebezpieczne,
  • służb prewencyjnych: ITD, Policji PSP, Straży Granicznej.

Konferencja jest okazją do spotkania branżowego osób zaangażowanych w transport, magazynowanie i przeładunek towarów niebezpiecznych. Panel dyskusyjny pozwala na poruszenie tematów i zagadnień związanych z ADR w codziennej pracy przedsiębiorców, doradców DGSA i służb kontrolnych.

Patronat medialny pełni: Polski Traker Miesięcznik Transportu Drogowego i Spedycji
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA, TECH-CAR SERWIS Sp. z o.o.