Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

3-4.10.2016 r. Rotterdam, Holandia

PPo raz szósty członkowie Stowarzyszenia EASA spotkali się w Rotterdamie. Uczestniczyło w nim 25-ciu przedstawicieli z 17 krajowych stowarzyszeń z 15 państw: Belgii, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Turcji, Wielkiej Brytanii.

Streszczenie spotkania

Spotkanie w Rotterdamie przygotowało holenderskie stowarzyszenie VVAktórego prezes Wim van Dongen zabrał głos jako pierwszy uroczyście witając uczestników oraz zaproszonych gości.
Następnie głos zabrał Prezes EASA Norbert Muller oraz Sekretarz Gaston Zens, witając wszystkich obecnych i zatwierdzając harmonogram spotkania.

W pierwszym wystąpieniu Pan Frans van Keulen przedstawiciel portu kontenerowego w Rotterdamie zaprezentował uczestnikom spotkania zasady funkcjonowania, historię oraz bieżącą działalność portu kontenerowego. Przez wiele lat był on największym na świecie portem ładunkowym, obecnie jest on największy w Europie. W 2003 roku port w Singapurze zaczął pełnić funkcję największego na świecie (licząc według wielkości przeładunku), od 2005 roku jest to port w Szanghaju. Port w Rotterdamie jest pierwszym portem na świecie, który możemy również zwiedzić w Internecie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.portofrotterdam.com/

Po tej ciekawej prezentacji Gaston Zens rozpoczął omawianie spraw bieżących Stowarzyszenia EASA. Norbert Mullerprzeczytał e-mailową rezygnację z dalszego członkostwa w Stowarzyszeniu EASA przesłaną przez Marka Różyckiegoreprezentującego Stowarzyszenie ETOS z Polski. W swojej rezygnacji skrytykował on działalność EASA, pomimo tego, iż nie uczestniczył w żadnym z organizowanych zjazdów, co spotkało się z nieukrywanym wzburzeniem zgromadzonych. O przystąpienie do członkostwa poprosiło Stowarzyszenie ZVS ze Słowenii.
Następnie skarbnik Wim van Dongen w kilku słowach poinformował o budżecie Stowarzyszenia oraz opłacanych składkach.

Kolejna obszerna część spotkania dotyczyła dalszych prac i wniosków złożonych na posiedzeniu grupy WP.15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie 19-23 września 2016.
W związku z wcześniejszymi przyjętymi propozycjami dotyczącymi zmian w przepisach 1.8.3 Umowy ADR – doradcy do spraw bezpieczeństwa, przygotowano wnioski dotyczące przepisów przejściowych (2 dokumenty) oraz wyjaśnienie z obszernym komentarzem w sprawie korzyści przyjęcia wspólnego wzoru rocznego sprawozdania.

Propozycje EASA, które zostały zgłoszone w Genewie 19-23 września 2016 roku
ikona pdf ECE-TRANS-WP15-AC1-2016-24e
ikona pdf ECE-TRANS-WP15-AC1-2016-GE-INF17e
ikona pdf ECE-TRANS-WP15-AC1-2016-GE-INF18e
Obecnie EASA oczekuje na oficjalne sprawozdanie z tego spotkania. Prace w tym zakresie będą nadal kontynuowane.

Druga część dnia poświęcona była kilku innym równie ważnym tematom, omówiono m.in.:

    Wymagania dla osoby przeprowadzającej obowiązkowe szkolenia osób wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami przepisu 1.3 Umowy ADR.

Członkowie EASA na jej zapytanie przesłali zwrotnie informację dotyczącą obecnie stosowanych rozwiązań w poszczególnych krajach. Jedynie w Polsce przepisy krajowe wskazują, że szkolenie to prowadzić może osoba posiadająca „świadectwo doradcy” lub osoba posiadająca wiedzę i wykształcenie niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia. W Grecji doradca monitoruje i nadzoruje program oraz przebieg takiego szkolenia. W pozostałych krajach nie ma uregulowań prawnych w tym zakresie. Będą prowadzone dalsze pracy dotyczące zmian w przepisach celem ich ujednolicenia.
Poniżej zestawienie otrzymanych odpowiedzi:

Wzory dokumentów dla grup roboczych, które współpracują w ramach EASA nad poszczególnymi zagadnieniami.

Jesus Pellejero przygotował nowe profesjonalne wzory dokumentów, których stosowanie ułatwi wzajemną komunikację i wymianę informacji. Wzory zostały zaakceptowane przez EASA i będą stosowane przez członków stowarzyszenia.

Informacje o aktywności krajowych Stowarzyszeń.

 Gaston Zens poprosił członków spotkania o przesyłanie do sekretariatu EASA informacji o organizowanych konferencjach, spotkaniach lub innych działaniach krajowych stowarzyszeń.

Czy są i jakie kary za brak wyznaczenia doradcy DGSA przez uczestników przewozu? Kto kontroluje uczestników przewozu w tym zakresie?

Christos Seretidis z Grecji przygotował zestawienie informacji, otrzymanych od członków EASA w tym zakresie.
ikona pdf Kontrole_kary-DGSA_w_UE

Drugiego dnia (5.10.2016 r.) spotkanie trwało od godziny 8.00 do godziny 12.00.
W tej części omówiono krajowe zmiany w regulacjach dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.

Niemcy.
Norbert Mueller.

    1. Ograniczenia w przewozie towarów klasy 1. Obecne regulacje zabraniają drogowego przewozu niektórych materiałów i przedmiotów wybuchowych (stosuje się dla nich transport ADN lub RID).

Polska.
Maria Nicopulos.

    1. Zmiany w zakresie wprowadzanego od dnia 2 września 2016 r. rozszerzenia obowiązkowych zapisów w dokumentach przewozowych ADR/RID/ADN. Zgodnie z treścią nowego art. 13 ust. 2 Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych:  „2. Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany zamieścić, w wymaganych dokumentach, o których mowa w ustawie, oraz odpowiednio w ADR, RID lub ADN nazwę i adres podmiotu, którego własnością, w chwili przekazania osobie wykonującej przewóz towarów, jest towar niebezpieczny.”.

Grecja.
Christos Seretidis.

    1.  Greckie Stowarzyszenie opracowuje dla Ministerstwa Transportu w Gracji wykaz tuneli, w których będą w najbliższym czasie wprowadzone ograniczania przewozu towarów niebezpiecznych.

Turcja.
Ernail Hayirli

    . Pojazdy przewożące towary niebezpieczne (z pewnymi wyjątkami) mogą korzystać z Mostu Mehmeda Zdobywcy jedynie w konwoju i pod kontrolą policji od 16.00 do 23.00. Informacji udziela turecka organizacja branżowa U.N.D.

Uczestnicy spotkania EASA, 3-4.10.2016 r. Rotterdam, Holandia

Przejdź do góry