Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

29-30.09.2014 r. Luxemburg

Streszczenie spotkania
Dzień I.

Dnia 26.09 w godzinach przedpołudniowych uczestnicy spotkania pracowali w 3 niezależnych grupach roboczych, których prace obejmowały analizę przepisów Umowy ADR i nową ich propozycję w różnych zakresach obejmujących czynności DGSA.
I grupa robocza:
Roczne sprawozdanie (1.8.3.3) i raport powypadkowy (1.8.3.6)
II grupa robocza:
Egzaminy DGSA (1.8.3.12)
III grupa robocza:
Obowiązki nadawcy, wyłączenie LQ, szkolenie 1.3 (1.8.3.1, 1.8.3.2 a, 1.3.2.5)

W drugiej części dnia przedstawiciele poszczególnych grup roboczych zaprezentowali w skrócie wyniki swojej pracy. W tak krótkim czasie udało się stworzyć jedynie pewne założenia, cele i/lub kierunki zmian, które teraz doprecyzowane są przez członków danej grupy.
I grupa robocza. Roczne sprawozdanie.
Jako przedstawiciel S-DGSA uczestniczyłam w pracach grupy I. Tylko w Polsce i Niemczech roczne sprawozdanie składane jest do lokalnych władz. Pozostałe kraje sprawozdanie takie przygotowują dla kierownictwa danego przedsiębiorstwa. Większością głosów ustalono, że sprawozdanie roczne może być skutecznym narzędziem dla DGSA wspomagającym bezpieczeństwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych u przedsiębiorcy i powinno ono być dla niego sporządzane przez DGSA. Założenia dotyczące prac grupy roboczej w załączeniu
ikona pdf „Roczne sprawozdanie – założenia EASA”
II grupa robocza. Egzaminy DGSA
Założenia:
Ujednolicony egzamin we wszystkich krajach będących członkami Umowy ADR.
Egzamin składający się z testu oraz pytań otwartych bez zadania praktycznego.
Baza pytań publikowana i dostępna.
Zdawalność egzaminu na granicy 70%.
III grupa robocza
Zmiana zapisów w Umowie ADR (kolorem czerwonym zaznaczono propozycję zmian), m.in.:
» Nowy przepis 1.3.2.5 Trener powinien posiadać świadectwo zgodne z 1.8.3.7.
Szkolenie 1.3, 8.2.3, mógłby przeprowadzać tylko doradca DGSA.
» Zmiana przepisu 1.8.3.1 Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim nadanie włączając osoby trzecie, pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć..
Wskazanie bezpośrednio nadawcy w Umowie ADR, jako uczestnika przewozu, którego dotyczy obowiązek wyznaczenia doradcy.
» zmiana przepisu 1.8.3.2 Właściwe władze Umawiającej się Strony mogą postanowić, że wymaganie to nie ma zastosowania wobec przedsiębiorstw: (a) których działalność dotyczy towarów w każdej jednostce transportowej, w ilościach nieprzekraczających ilości podanych pod 1.1.3.6 (za wyjątkiem nadawcy), 1.7.1.4 i w działach 3.3,3.4 (za wyjątkiem przewoźnika towarów niebezpiecznych powyżej ilości wskazanej w 3.4.13) i 3.5, albo.
Obowiązek wyznaczenia doradcy przy przewozach na 1.1.3.6 (tylko dla nadawcy), oraz przy przewozach na 3.4 (tylko dla przewoźnika).

Dzień II
Drugiego dnia spotkania m.in.
– ogłoszono przyjęcie nowych członków EASA – ikona pdf Stowarzyszeń DGSA – lista
– wybrano nowy Zarząd EASA;
– zaprezentowano nowy projekt strony www dla EASA;
– przedstawiono prezentację zmian ADR/RID/ADN 2015.

Przejdź do góry