Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

17-18.02.2014 r. Bonn

Celem spotkania było zrzeszenie w EASA jak największej ilości krajowych stowarzyszeń DGSA. EASA jako organizacja pozarządową ma na celu reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnych grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15 w EKG ONZ WP15 – Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym celu musi wykazać się reprezentatywności na szczeblu europejskim. Planowany termin złożenia wniosku w EKG ONZ WP15 o udzielenie statusu obserwatora dla EASA – pierwsza połowa 2015 r.

Program spotkania

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352

Przejdź do góry