Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

17-18.02.2014 r. Bonn

Celem spotkania było zrzeszenie w EASA jak największej ilości krajowych stowarzyszeń DGSA. EASA jako organizacja pozarządową ma na celu reprezentowanie interesów doradców DGSA podczas posiedzeń wspólnych grupy roboczej ds. RIDADR/ADN WP15 w EKG ONZ WP15 – Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. W tym celu musi wykazać się reprezentatywności na szczeblu europejskim. Planowany termin złożenia wniosku w EKG ONZ WP15 o udzielenie statusu obserwatora dla EASA – pierwsza połowa 2015 r.

Program spotkania

Przejdź do góry