Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

SPOTKANIE IASA – ONLINE 17.04.2023 r.

Aktualnie stowarzyszenia IASA liczy 26 członków – krajowych stowarzyszeń DGSA z 21 państw. Realizując powzięte założenia IASA organizuje dwa spotkania dla swoich członków każdego roku. W pierwszej połowie roku jest to spotkanie online, w drugiej połowie roku spotkanie w tradycyjnej formule – stacjonarne w jednym z krajów członkowskich. XV spotkanie online Stowarzyszenia IASA odbyło się w 17 kwietnia 2023 r. W spotkaniu uczestniczyło 18 przedstawicieli z 21 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 20 państw: Belgię, Szwajcarię, Hiszpanię, Czechy, Niemcy, Danię, Finlandię, Francję, Węgry, Irlandię, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwecję, Słowację, Turcję i Wielką Brytanię. Załącznik 1. Final Report IASA Online Meeting 17 april 2023 tba – stanowi oficjalny raport ze spotkania.

Streszczenie spotkania
Spotkanie otworzył Prezydent IASA Martin Kints (BESAA – Belgia) witając członków Stowarzyszenia oraz Sekretarz Generalny IASA Guillaume Lecoz (ANCS – Francja), który w głosowaniu zdalnym tradycyjnie i jednomyślnie został wybrany na przewodniczącego spotkania.
Kolejny punkt dotyczył zatwierdzenia ostatecznego raportu z 14-tego spotkania IASA, które odbyło się 10-11 października 2022 r w Stambule w Turcji.
Następnie omówione zostały sprawy księgowe przez ustępująca skarbnik Zsuzsannę Sass (BTE – Węgry). Wszyscy członkowie IASA opłacili składki członkowskie za 2022 rok. Noty obciążeniowe za 2023 r. zostały na początku kwietnia wysłane do członków. Aktualnie saldo stowarzyszenia wynosi 13 571,22 €.

Na nowego skarbnika została wybrana Teri Donaghy (DGSAAI- Irlandia), na zastępcę skarbnika wybrano Çiğdem Eren (TMGDK-DER – Turcja).
Następnie Ernst Winkler (VSGGB – Szwajcaria) zrelacjonował rezultat propozycji IASA, które zostały zaprezentowane na Posiedzeniu Wspólnym Komitetu Expertów RID i Grupy Roboczej Transportu Towarów Niebezpiecznych (Joint Meeting of the RID Committee of Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods on its spring 2023 session), które miało miejsce w dniach 20-24.03.2023 r. w Bernie. Raport z posiedzenia stanowi załącznik 2. ECE-TRANS-WP15-AC1-168E (1).

IASA przygotowało pięć propozycji:
1. Propozycja (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/4 (IASA)) w sprawie zmiany SP668 – została przyjęta.
2. Propozycja (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/7 (IASA)) w sprawie zmiany 1.8.1.13 wyłączenia w zakresie egzaminowania doradcy w określonych klasach – została odrzucona. Z powodu braku poparcia dokument został wycofany.
3. Propozycja (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/7 (IASA)), zainicjowana przez S-DGSA, zmiany definicji „pojazdu zamkniętego” została odrzucona. Delegacje, które zabrały głos, wyraziły obawę, że zastosowanie nowych definicji miałoby w praktyce poważne konsekwencje, ponieważ kilka typów wagonów i pojazdów używanych obecnie do transportu towarów niebezpiecznych nie nadawałyby się już do użytkowania i w związku z tym nie poparły proponowanych zmian. Przedstawiciel IASA wycofał dokument.
4. Propozycja możliwości dodania zapisu „roku” na Instrukcjach Pisemnych (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/5 (IASA). Propozycja odrzucona. Niektóre delegacje z zadowoleniem przyjęły elastyczność RID w zakresie dodawania dodatkowych informacji, takich jak wersja RID lub rok publikacji. Inni wyrazili opinię, że nowelizacja nie jest potrzebna ze względu na brak jakichkolwiek względów bezpieczeństwa, a nawet może w przyszłości prowadzić do ewentualnych problemów interpretacyjnych. Przedstawiciel IASA wycofał swoją propozycję. Zaproponował rozważenie otrzymanych uwag i przygotowanie poprawionego wniosku w późniejszym etapie, kiedy zostaną omówione inne poprawki do pisemnych instrukcji.
5. Propozycja w zakresie wymagań dotyczących języka sporządzenia dokumentów przewozowych. Dopuszczenie możliwości sporządzenia dokumentów tylko w języku angielskim lub francuskim lub niemieckim (ECE/TRANS/WP.15/AC.1/2023/6 (IASA)). Propozycja została odrzucona. Większość delegacji podkreśliła znaczenie sporządzenia dokumentów przewozowych w języku urzędowym kraju nadającego. Wspólne posiedzenie nie poparło wstawienia drugiego akapitu dotyczącego transportu krajowego, ponieważ proponowany przepis nie wchodzi w zakres RID, ADR i ADN. Przedstawiciel IASA zaproponował przedstawienie nowej propozycji na najbliższą sesję.
Propozycja S-DGSA dotycząca obowiązkowego szkolenia kierowców na LQ (dodanie w 3.4.2 (h) przepisu „8.2.3”) dotyczy zmian tylko w ADR. Propozycja ta będzie ona przedmiotem obrad kolejnego spotkania IASA celem doprecyzowania interpretacji.
Załącznik 3. Joint Meeting RID_ADR_ADN März 2023_Report_IASA, stanowi streszczenie posiedzenia Wspólnego Komitetu Ekspertów RID i Grupy Roboczej Transportu Towarów Niebezpiecznych w odniesieniu do propozycji IASA, które przygotował Ernst Winkler (VSGGB – Szwajcaria).

Kolejny punkt zebrania dotyczy prac grupy roboczej WG X, której zadaniem jest stworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy członkami IASA. Przedstawiono kilka propozycji wykorzystania różnego typu platform, m.in: SharePoint, OneDrive, Bitrix24, Po przetestowaniu poszczególnych programów przedstawiciele grupy roboczej poinformują o dalszych krokach.
Podczas następnego punktu spotkania Çiğdem Eren (TMGDK-DER – Turcja) zaprezentowała rezultat prac tureckiego stowarzyszenia TMGDK-DER w ramach programu Erasmus: stworzenie platformy edukacyjno-informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych: DGSAFAC.com
Następnie Martin Kints (BESAA – Belgia) zapytał członków IASA o stan wdrożenia krajowych przepisów na podstawie delegacji 1.8.3.2 ADR dotyczącej obowiązku/braku obowiązku wyznaczenia doradcy. Maria Nicopulos (S-DGSA – Polska) dodała, że według aktualnej opinii Ministerstwa Infrastruktury w Polsce nie ma obowiązku wyznaczenia doradcy w zakresie wyłączenia 1.1.3.6 również podczas przewozów realizowanych w cysternie oraz luzem. Przedstawiciele poszczególnych krajów proszeni są o odpowiedź zwrotną w tym zakresie.
Rezultat prac grupy roboczej WG VIII ds. analizy definicji “nadawania”, zaprezentowany zostanie na następnym spotkaniu IASA.
W punkcie programu, który dotyczył reprezentacji na konferencjach, targach Guillaume Lecoz (ANCS – Francja) poinformował zebranych, że w Lyonie 7-8 listopada 2023 odbędą się Targi “Les journées de la matière Dangereuse”. Zarząd IASA będzie w nich uczestniczył reprezentując stowarzyszenie (bez konieczności ponoszenia kosztów przez IASA).
W punkcie programu, który dotyczy obecności IASA w prasie i czasopismach branżowych poinformowano, że Stowarzyszenie BADGP (Wielka Brytania) stworzyło nową platformę: https://www.linkedin.com/groups/3393106/
Gaston Zens (VGL – Luxemburg) opublikował artykuł w języku angielskim i niemieckim (brak linku do magazynu).

Ostatni punkt spotkania dotyczył problemu uszkodzonych baterii litowych i analizy aktualnej sytuacji występującej w krajach członkowskich. Plik Excel został wysłany do wszystkich członków z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie (do 31.08.2023 r.): Czy obowiązują krajowe przepisy regulujące kwestie magazynowania, przewozu uszkodzonych baterii litowych?

Następne zaplanowane spotkania IASA to:
16. Spotkanie Jesień (Zurych / Szwajcaria) 02.03.10.2023 r.
17. Spotkanie Online Wiosna 2024
18 Spotkanie Jesień (Birmingham UK) 7/8 października 2024 r.
19. Spotkanie Online Wiosna 2025
20 Spotkanie Jesień 2025 (Skandynawia)
21. Spotkanie online Wiosna 2026
22. Luksemburg jesień 2026

Na zakończenie spotkania Prezes Martin Kints (BESAA – Belgia) podziękował obecnym za udział w spotkaniu i ich zaangażowanie w sprawy IASA.


Uczestnicy spotkania IASA, 17.04.2023 r., ONLINE

Załącznik 1. Final Report IASA Online Meeting 17 april 2023 tba
Załącznik 2. ECE-TRANS-WP15-AC1-168E (1).
Załącznik 3. Joint Meeting RID_ADR_ADN März 2023_Report_IASA

Przygotowała: Maria Nicopulos

Przejdź do góry