Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

Po raz pierwszy od 3 lat spotkanie Stowarzyszenia IASA odbyło się w tradycyjny, stacjonarny sposób, – tym razem w Stambule w Turcji. Organizatorem spotkania było tureckie stowarzyszenie doradców – TMGDK-DER, a uczestniczyło w nim 19 przedstawicieli z 12 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 12 państw: Belgię, Danię, Francję, Węgry (online), Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwajcarię, Turcję i Wielką Brytanię.

Streszczenie spotkania

 

Spotkanie otworzył Prezes IASA Martin Kints (BESAA – Belgia) witając członków Stowarzyszenia oraz Sekretarz Generalny IASA Guillaume Lecoz (ANCS – Francja), który tradycyjnie został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego 14 Walnego Zebrania Członków.

 

Następny punkt dotyczył zatwierdzenia ostatecznego raportu z 13-tego spotkania IASA, które odbyło się online na platformie MS Teams dnia 25 kwietnia 2022 r. Uczestnicy spotkania zatwierdzili raport (załącznik nr 1). Stowarzyszenia IASA w dalszym ciągu liczy 26 członków, krajowych stowarzyszeń DGSA z 21 państw.

Gaston Zens (VGL Luxemburg) zgłosił wniosek o przyjęcie w grono członków IASA osoby fizycznej – reprezentanta Włoch, ponieważ w kraju tym nie zostało utworzone stowarzyszenie doradców. Wniosek został odrzucony. Statut Stowarzyszenia IASA jasno określa, że jego członkami mogą być tylko krajowe stowarzyszenia doradców. Zaproponowano, aby zainteresowana osoba została członkiem stowarzyszenia doradców z innego europejskiego kraju, który graniczy z Włochami, np. Szwajcarii czy Francji.

 

Podczas następnego wystąpienia Çiğdem Eren (TMGDK-DER – Turcja) zaprezentowała działalność tureckiego stowarzyszenia doradców. Stowarzyszenie liczy 66 członków (tylko firmy), które zatrudniają łącznie 850 doradców. W Turcji doradca może obsługiwać maksymalnie 10 firm (przeznaczając na każdą z nich 18 godzin miesięcznie). Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z organizacjami europejskimi w ramach programu Erasmus oraz KA202 (więcej informacji na stronie https://dgsafac.com/).

 

Raport finansowy oraz sprawy księgowe omówione zostały przez skarbnika Zsuzsannę Sass (BTE – Węgry), która uczestniczyła w spotkaniu zdalnie. Aktualnie saldo stowarzyszenia wynosi 11 981,75 €. Kwota ta, ma być przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów delegacji reprezentanta IASA podczas posiedzeń JM i WP.15 w EKG w Genewie. Uczestnicy spotkania podczas głosowania zgodzi się również na przeznaczenie części tej kwoty krajowym stowarzyszeniom z przeznaczeniem na organizację dorocznych spotkań IASA.

 

W kolejnym punkcie spotkania Jasper Hornum (FACID – Dania) zaprezentował dokument dotyczący zmiany przepisu szczególnego 668, który zostanie złożony w listopadzie podczas jesiennej sesji Posiedzenia Wspólnego. Następnie podsumował prace grupy roboczej WG VII, której zadaniem jest przygotowanie propozycji na posiedzenia wspólne JM i WP.15 w Europejskiej Komisji Gospodarczej.

Aktualnie grupa WG VII pracuje and następującymi propozycjami:

– Egzaminy dla doradców (zakrycie nazwiska kandydata oraz daty urodzenia na teście, okresowe zmiany ośrodków egzaminujących) – przygotowana zostanie ankieta, celem ustalenia dalszych działań (załącznik nr 2);

– Wyłączenia w zakresie egzaminowania doradcy w określonych klasach (paliwo lotnicze UN1268/1863 nie ma wyłączenia dla DGSA) (załącznik nr 3);

– Ujednolicenie przepisów ADR i RID dotyczących umieszczania nalepek na kontenerach, MEGC, kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych (załącznik nr 4);

– Zmiana definicja pojazdu zamkniętego – propozycja polskiego stowarzyszenia S-DGSA, które zostało poproszone o przygotowanie gotowej propozycji w wymaganej przez sekretariat UNECE formie z opisem problemu, wstępem, wyjaśnieniem (załącznik nr 5);

– Szkolenie kierowców na LQ – propozycja polskiego stowarzyszenia S-DGSA, które zostało poproszone o przygotowanie gotowej propozycji w wymaganej przez sekretariat UNECE formie z opisem problemu, wstępem, wyjaśnieniem (załącznik nr 6);

– SP668(załącznik nr 6).

 

W spotkaniu w Stambule nie uczestniczyli członkowie grupy roboczej WG VIII –ds. analizy definicji “nadawania”, dlatego punkt ten został pominięty w programie obrad i przesunięty na następne spotkanie.

 

Ponieważ występują problemy w komunikacji pomiędzy członkami IASA: zbyt dużo wysyłanych e-maili, nieaktualne adresy e-mailowe, itp. w trakcie kolejnego punku spotkania zaproponowano warsztaty mające na celu wypracowanie propozycji rozwiązania tej kwestii. Cztery 5 osobowe zespoły przygotowały odpowiedzi na pytania: Jak usprawnić wzajemną komunikację, w jaki sposób wymieniać informację, czy i w jaki sposób wykorzystać stronę internetową do celów komunikacji? Zebrane odpowiedzi zostaną opracowane przez zarząd i przedstawione podczas kolejnego spotkania.

 

Kolejny punkt dotyczył zestawienia odpowiedzi w sprawie zapytań, które w ostatnim czasie kierowali do siebie wzajemnie członkowie IASA. Zasadą jest, iż osoba przesyłająca zapytanie po zebraniu odpowiedzi od członków dokona ich zestawienia i udostępni wszystkim członkom stowarzyszenia.

Zapytania dotyczyły następujących zagadnień:

 

 • Zapytanie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (S-DGSA, Polska) (załącznik nr 8);
 • Zmiana klasyfikacji dla artykułów o bardzo małym zagrożeniu (z klasy 1 do klasy 9) (ESD-ADR, Polska) (załącznik nr 9);
 • Klasyfikacja wirusa małpiej ospy (DGSAAI, Irlandia) Zestawienie nie zostało przekazane podczas spotkania.

 

Kończąc spotkanie Prezes Martin Kints (BESAA – Belgia) podziękował obecnym za udział oraz zaangażowanie w sprawy IASA. Oficjalny raport ze spotkania zostanie przesłany po otrzymaniu go od nowego zarządu IASA.

 

Załączniki (dostępne w strefie członka):

 • Raport z 13-tego spotkania IASA, online, 25 kwietnia 2022 r.;
 • Propozycja: Egzaminy dla doradców;
 • Propozycja: Wyłączenia w zakresie egzaminowania doradcy w określonych klasach;
 • Propozycja: Ujednolicenie przepisów ADR i RID dotyczących umieszczania nalepek na kontenerach;
 • Propozycja: Zmiana definicja pojazdu zamkniętego;
 • Szkolenie kierowców na LQ;
 • SP668;
 • Zapytanie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (S-DGSA, Polska);
 • Zmiana klasyfikacji dla artykułów o bardzo małym zagrożeniu (z klasy 1 do klasy 9) (ESD-ADR, Polska);

Uczestnicy spotkania IASA, Istambuł, 10-11.10.2022 r., Stambuł, Turcja

 

Przygotowała: Maria Nicopulos

Przejdź do góry