Konferencja TDT „Przewozy Towarów Niebezpiecznych” – Warszawa

2020-05-11T20:23:38+02:00

Po raz kolejny Transportowy Dozór Techniczny zorganizował konferencję naukowo-techniczną „Przewozy Towarów Niebezpiecznych”. Tematyka poruszana na konferencji dotyczyła m.in. stanu prawnego i planowanych zmian w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, rozwoju rynku LNG w Polsce, awarii i wypadków z udziałem towarów niebezpiecznych. Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowali: Norbert Świderek oraz Maria Nicopulos.

Konferencja TDT „Przewozy Towarów Niebezpiecznych” – Warszawa2020-05-11T20:23:38+02:00

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

2018-10-23T11:38:55+02:00

W związku z procesem konsultacji społecznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, przed skierowaniem do uzgodnień międzyresortowych, przygotowaliśmy i przesłaliśmy do Ministra Infrastruktury opinię Stowarzyszenia w tym zakresie.  2018-04-28-opinia_SDGSA_ws_prowadzenia_kursow.pdf  2018-04-28-projekt_rozporzadzenie-uwagi_S-DGSA.pdf  2018-04-28-projekt_załacznik_nr_1-uwagi_S-DGSA.pdf

Projekt rozporządzenia w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.2018-10-23T11:38:55+02:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352