Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

2022-07-26T17:47:23+02:00

Dnia 14 września br. w godz. 10:00 - 12:30, w formule zdalnej, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Gospodarzem posiedzenia był Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie (DTD). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: ministerstw, w tym Ministerstwa Infrastruktury (MI) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) jednostek badawczych, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO), instytucji dozorowych, w tym Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) i Wojskowego Dozoru Technicznego, jednostek kontrolnych, w tym Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), [...]

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych2022-07-26T17:47:23+02:00

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021

2022-03-23T16:08:44+01:00

Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia dnia 15 maja br. odbyło się 4 godzinne seminarium szkoleniowe poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021. W ramach szkolenia przedstawiono 4 prezentacje dotyczące: zmian ADR 2021 (Maria Nicopulos), zmian w wydaniu polskim ADR 2021 (Norbert Świderek), naruszeń w transporcie drogowym oraz utraty dobrej reputacji (Małgorzata Wieleba-Walicka) oraz problemów związanym z przewozem baterii litowych (Anna Witkowska, Mirosław Kłosiński, Katarzyna Grela). Prezentacje zostały umieszczone w STREFIE CZŁONKA.

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 20212022-03-23T16:08:44+01:00

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń

2022-07-26T19:48:09+02:00

Na początku tego roku spływały do nas sygnały związane z problemami interpretacyjnymi przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (przez przedsiębiorców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 ) oraz konieczności/braku konieczności złożenia przez nich rocznego sprawozdania z działalności. Wysłaliśmy zapytanie dotyczące tego zagadnienia do Ministerstwa Infrastruktury, które zorganizowało dnia 16 marca br. spotkanie zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymaliśmy również interpretację przepisów przygotowaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Transportowy Dozór Techniczny potwierdził prawidłowość stosowanej w naszym stowarzyszeniu praktyki (oraz interpretacji przepisów), tj. wszyscy uczestnicy [...]

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń2022-07-26T19:48:09+02:00

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

2022-03-23T16:10:01+01:00

W dniu 16 marca 2021 r. w godz. 11:00 - 13:00, odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych zorganizowane online przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD), Departamentu Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA), Europejskiego   Stowarzyszenia Doradców ADR (ESD ADR). Posiedzenie zostało spowodowane sygnałami wpływającymi do resortu infrastruktury oraz pismami ww. Stowarzyszeń, które świadczą [...]

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych2022-03-23T16:10:01+01:00

16-17 Stycznia 2019 r. – Z wizytą u wojaków

2019-01-24T22:37:14+01:00

W dniach 16-17 stycznia 2019 r. odbywała się we Wrocławiu V Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie S-DGSA reprezentował Prezes P. Norbert Świderek.  V Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu TN w SZRP

16-17 Stycznia 2019 r. – Z wizytą u wojaków2019-01-24T22:37:14+01:00

17 października 2018 r. – Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

2022-03-23T16:27:10+01:00

17 października 2018 r. Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się siódme w 2018 roku spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych. Informacją ze spotkania Zespołu dostępna w „STREFIE CZŁONKA”.

17 października 2018 r. – Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych2022-03-23T16:27:10+01:00

27-28 września 2018 – XIX Seminarium S-DGSA

2018-10-29T20:19:20+01:00

XIX Seminarium S-DGSA W dniach 27 -28.09.2018 roku w Łodzi po raz osiemnasty S-DGSA zorganizowało spotkanie poświęcone towarom niebezpiecznym. Tym razem główna tematyka spotkania dotyczyła ZMIAN w przepisach ADR, IMDG, IATA oraz prawidłowego mocowania ładunku. W załączeniu streszczenie spotkania.  XIX_seminarium_DGSA_27-28.10.2018_Lodz-streszczenie

27-28 września 2018 – XIX Seminarium S-DGSA2018-10-29T20:19:20+01:00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2022-03-23T16:27:53+01:00

W dniu 24 marca 2017. odbyło się w Błoniu Walne Zebranie Członków, w trakcie którego podsumowano działalność Stowarzyszenia w roku 2017 Szczegóły znajdują się w Sprawozdaniu z pracy Zarządu oraz Streszczeniu Walnego Zebrania Członków.  2018-03-24-Streszczenie_WZC.pdf

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia2022-03-23T16:27:53+01:00

Wizyta delegacji ukraińskiej w Stowarzyszeniu SDGSA.

2022-03-23T16:28:03+01:00

W ramach projekt współpracy bliźniaczej nr UA/50 tzw. twinning realizowanym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego w konsorcjum z Partnerem wiodącym Ministerstwem Królestwa Hiszpanii właściwym do spraw transportu oraz Ministerstwem Republiki Francji właściwym do spraw przewozu towarów niebezpiecznych delegacja przedstawicieli ukraińskiego Ministerstwo Infrastruktury odwiedziła Stowarzyszenie DGSA w Błoniu. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych na Ukrainie.

Wizyta delegacji ukraińskiej w Stowarzyszeniu SDGSA.2022-03-23T16:28:03+01:00
Przejdź do góry