Warsztaty Szkoleniowe dla Doradców ADR Wrocław, 09.11.2022r.

2022-11-19T14:20:10+01:00

W dniu 09.11.2022r we Wrocławiu . odbyły się, Warsztaty szkoleniowe  poświęcone odpowiedzialności Doradcy ADR  związanej z przewozem towarów niebezpiecznych i wszystkiemu, co z tym przewozem jest związane. Organizatorami  Warsztatów było  Stowarzyszenie DGSA.  W przeddzień  warsztatów można było skorzystać ze wspólnego wyjazdu dla chętnych  na targi Towarów niebezpiecznych które odbywały się w Lipsku w Niemczech  [„GGS –Trade Fair Dangerous Goods / Hazardous Substances ] gdzie prezentowano między innymi   różne rozwiązania związane z transportem  np.  baterii zawierających lit  do zasilania  pojazdów lub amunicji. [...]

Warsztaty Szkoleniowe dla Doradców ADR Wrocław, 09.11.2022r.2022-11-19T14:20:10+01:00

14 SPOTKANIE IASA – STAMBUŁ, TURCJA

2022-11-14T13:31:00+01:00

Po raz pierwszy od 3 lat spotkanie Stowarzyszenia IASA odbyło się w tradycyjny, stacjonarny sposób, – tym razem w Stambule w Turcji. Organizatorem spotkania było tureckie stowarzyszenie doradców - TMGDK-DER, a uczestniczyło w nim 19 przedstawicieli z 12 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 12 państw: Belgię, Danię, Francję, Węgry (online), Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwajcarię, Turcję i Wielką Brytanię. Streszczenie spotkania na stronie https://s-dgsa.pl/easa/#spotkania. Załączniki dostępne w strefie członka.

14 SPOTKANIE IASA – STAMBUŁ, TURCJA2022-11-14T13:31:00+01:00

Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP

2022-10-24T13:15:43+02:00

Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk  po raz ósmy zorganizowało Konferencję Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Tym razem spotkanie odbyło się w Gdyni w dniach 20-22 września. Nasze stowarzyszenie reprezentowała P. Maria Nicopulos, która zaprezentowała „Zmiany w ADR 2023”.  Podczas konferencji omówiono stan bezpieczeństwa oraz realizację przewozu towarów niebezpiecznych w resorcie obrony narodowej w latach 2021 i 2022. Przedstawione zostały planowane zmiany w przepisach dotyczących transportu towarów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, morskim i drogowym. [...]

Bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP2022-10-24T13:15:43+02:00

Spotkanie  zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych 16 czerwca 2022 r.

2022-10-24T13:16:25+02:00

W dniu 14 czerwica 2022 r. w godz. 9:00 - 12:00, odbyło się posiedzenie Zespołu doradczego do spraw przewozu towarów niebezpiecznych zorganizowane online przez Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Transportu Drogowego (DTD), Departamentu Kolejnictwa (DTK) Ministerstwa Infrastruktury, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego (GITD), Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT), , Urzędów Marszałkowskich (UM), PKP Cargo S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych (S-DGSA), Europejskiego Stowarzyszenia Doradców [...]

Spotkanie  zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych 16 czerwca 2022 r.2022-10-24T13:16:25+02:00

Streszczenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych

2022-07-26T17:27:42+02:00

STRESZCZENIE   Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA, które odbyło się w Zielonej Górze w dniu 28maja 2022 r.   Trzeci dzień organizowanego Seminarium  szkoleniowego  ADR  był przewidziany na  Walne Zgromadzenie  Członków Stowarzyszenia doradców do spraw transportu towarów niebezpiecznych . W wyznaczonym terminie stawiło się na godzinę 9:00  35 członków naszego Stowarzyszenia.   WZC Stowarzyszenia DGSA otworzył Prezes Zarządu Stowarzyszenia DGSA – Norbert Świderek witając uczestniczących w spotkaniu członków. Jednocześnie został on wybrany przewodniczącym Walnego [...]

Streszczenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych2022-07-26T17:27:42+02:00

Seminarium ADR Zielona Góra,  26-27.05.2022

2022-07-26T17:03:32+02:00

Seminarium ADR Zielona Góra,  26-27.05.2022 W  dniach  26-27 maja br. odbyło się Seminarium szkoleniowe poświęcone XX-leciu działalności  Stowarzyszenia S-DGSA. Zajęcia rozpoczęto uroczystym przestawieniem historii doradców ds. przewozu towarów niebezpiecznych, historii Umowy ADR i publikacji z nią związanych oraz historii Stowarzyszenia. Wręczono także medale oraz podziękowania dla osób zaangażowanych w rozwój tematyki transportu towarów niebezpiecznych w Polsce. Następnie, w części merytorycznej odbyły się krótkie wystąpienia, do których materiały (prezentacje) umieszczone zostały w STREFIE CZŁONKA, m.in : Aktualny stan prac nad aktami prawnymi [...]

Seminarium ADR Zielona Góra,  26-27.05.20222022-07-26T17:03:32+02:00

Z wizytą u wojaków po raz trzeci

2022-07-26T17:43:13+02:00

W dniach 21-23 września 2021 r. odbywała się w  Opolu VII Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie IASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos, która przygotowała prezentację nt. Zmian ADR 2021. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami byli doradcy DGSA będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Celem konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP.

Z wizytą u wojaków po raz trzeci2022-07-26T17:43:13+02:00

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych

2022-07-26T17:47:23+02:00

Dnia 14 września br. w godz. 10:00 - 12:30, w formule zdalnej, odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych. Gospodarzem posiedzenia był Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie (DTD). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: ministerstw, w tym Ministerstwa Infrastruktury (MI) i Ministerstwa Zdrowia (MZ) jednostek badawczych, w tym Instytutu Przemysłu Organicznego (IPO), instytucji dozorowych, w tym Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) i Wojskowego Dozoru Technicznego, jednostek kontrolnych, w tym Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz Głównego Inspektora Transportu Drogowego (GITD), [...]

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych2022-07-26T17:47:23+02:00

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021

2022-03-23T16:08:44+01:00

Po Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia dnia 15 maja br. odbyło się 4 godzinne seminarium szkoleniowe poświęcone zmianom w Umowie ADR 2021. W ramach szkolenia przedstawiono 4 prezentacje dotyczące: zmian ADR 2021 (Maria Nicopulos), zmian w wydaniu polskim ADR 2021 (Norbert Świderek), naruszeń w transporcie drogowym oraz utraty dobrej reputacji (Małgorzata Wieleba-Walicka) oraz problemów związanym z przewozem baterii litowych (Anna Witkowska, Mirosław Kłosiński, Katarzyna Grela). Prezentacje zostały umieszczone w STREFIE CZŁONKA.

Seminarium ADR poświęcone zmianom w Umowie ADR 20212022-03-23T16:08:44+01:00
Przejdź do góry