Z wizytą u wojaków po raz drugi

2020-02-15T17:09:23+01:00

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. odbywała się we Bydgoszczy VI Konferencja Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych w Siłach Zbrojnych RP. Stowarzyszenie EASA oraz jednocześnie S-DGSA reprezentowała P. Maria Nicopulos. Organizatorem konferencji było Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk. Uczestnikami konferencji byli przede wszystkim doradcy DGSA pracujący w WOGach, RBLogach i jednostkach liniowych – będący pracownikami wojskowi lub cywilnymi. Organizatorzy poprosili mnie o przedstawienie działań i kierunków rozwoju EASA – stowarzyszenia krajowych stowarzyszeń DGSA.

Z wizytą u wojaków po raz drugi2020-02-15T17:09:23+01:00

30-te międzynarodowe dni przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych

2020-02-15T17:12:58+01:00

Spotkanie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Veranstaltungen Bad Dürkheim w Niemczech dla ekspetrów AND, armatorów, spedytorów, służb kontrolnych. Tematem przewodnim były problemy związane z bezpieczeństwem transport śródlądowego towarów niebezpiecznych. Nasza koleżanka Maria Nicopulos została zaproszona do przedstawienia działalności stowarzyszenia EASA. Podczas spotkania otrzymaliśmy w celach informacyjnych dwie publikacje w języku niemieckim. Jedna obejmuje pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami opracowane dla ekspertów ADN. Druga z nich to materiały szkoleniowe opracowane zgodnie z wymaganiami 1.3 ADR/RID/IMDG-Code. Pliki dostępne są w strefie członka i maja [...]

30-te międzynarodowe dni przewozu śródlądowego towarów niebezpiecznych2020-02-15T17:12:58+01:00

Konferencja ADR “Bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce”

2019-09-06T13:19:48+02:00

Tematami przewodnimi konferencji będą: Zmiany w przepisach dotyczących egzaminowania osób przy obsłudze urządzeń, aktualny stan prac nad aktami prawnymi w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych Problematyka kontroli w przewozach ADR Odpowiedzialność załadowcy i nadawcy w przewozie towarów niebezpiecznych Klasyfikacja odpadów niebezpiecznych – zużyte czyściwa, sorbenty . Termin i miejsce: Konferencja odbędzie się w dniach 12 – 13 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakwaterowanie Hotel GROMADA**, Żeglarska 10/14, 87-100 Toruń Pobierz program konferencji Pobierz kartę zgłoszenia [...]

Konferencja ADR “Bezpieczeństwo transportu w teorii i praktyce”2019-09-06T13:19:48+02:00

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej

2019-09-06T15:55:24+02:00

Podczas spotkania zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwie Infrastruktury dnia 5 września 2019 roku troje członków naszego stowarzyszenia zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest to odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej. Oznaczeni zostali: Rafał Buchcar, Maria Nicopulos oraz Norbert Świderek.

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej2019-09-06T15:55:24+02:00

Konferencja Transport Manager Meeting – Warszawa

2019-06-26T14:22:33+02:00

Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowały kol. Małgorzata Wieleba-Walicka oraz Maria Nicopulos, które przygotowały prezentację nt. Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych W sierpniu 2018 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382). Ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Ustawa [...]

Konferencja Transport Manager Meeting – Warszawa2019-06-26T14:22:33+02:00

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.

2019-06-17T17:44:05+02:00

W dniu 11.06.2019 r. odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli. Projektowane rozporządzenie wprowadza wzór formularza listy kontrolnej oraz protokołu kontroli, którebędą wykorzystywane podczas przeprowadzania kontroli przewozu towarów niebezpiecznycha stwierdzone w nich nieprawidłowości stanowią podstawę do nakładania kar pieniężnych. Treść nowego rozporządzenia w większości powiela dotychczasowe regulacje w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, a w załączniku określającym wzór formularza listy kontrolnej wydzielone zostały dwie części: Część A dotycząca kontroli w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Część B dotycząca kontroli przeprowadzanej w miejscu prowadzenia [...]

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.2019-06-17T17:44:05+02:00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2019-04-29T14:12:45+02:00

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w Otrębusach pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania podsumowano działalność Stowarzyszenia za rok ubiegły oraz wybrano nowy Zarząd na 3-letnią kadencję. Streszczenie spotkania oraz Sprawozdanie z pracy Zarządu dostępne w strefie członka.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia2019-04-29T14:12:45+02:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352