Opinia Stowarzyszenia w sprawie szkoleń online

2022-07-26T19:40:14+02:00

Przedłużający się okres zagrożenia epidemicznego a jednocześnie obowiązek przeszkolenia pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi, czy też konieczność przedłużenia świadectw przeszkolenia doradców oraz zaświadczeń ADR kierowców, zwiększyły zainteresowanie możliwościami szkoleniowymi z wykorzystaniem Internetu i platform szkoleniowych online. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało swoją opinię w tym zakresie. 2021.10.12 Opinia S-DGSA w sprawie szkoleń online.