OPINIA w sprawie odpadów z placówek medycznych.

2023-04-18T15:56:26+02:00

Opinia w sprawie odpadów z placówek medycznych Działając w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych, przedstawiamy nasze stanowisko dotyczące odpadów medycznych: Odpady medyczne lub kliniczne: zawierające materiały zakaźne kategorii A, zgodnie z 2.2.62.1.11 (a) ADR, powinny być zaliczone odpowiednio do UN 2814, UN 2900 albo UN 3549; zawierające materiały zakaźne Kategorii B, zgodnie z 2.2.62.1.11 (b) ADR, powinny być zaliczone do UN 3291; mogą być zwolnione w całości z wymagań ADR zgodnie z 2.62.1.5, 2.2.62.1.11.2 Uwaga 2, oraz 2.2.62.1.11.3 ADR. [...]

OPINIA w sprawie odpadów z placówek medycznych.2023-04-18T15:56:26+02:00

Opinia Stowarzyszenia w sprawie szkoleń online

2022-07-26T19:40:14+02:00

Przedłużający się okres zagrożenia epidemicznego a jednocześnie obowiązek przeszkolenia pracowników wykonujących czynności z towarami niebezpiecznymi, czy też konieczność przedłużenia świadectw przeszkolenia doradców oraz zaświadczeń ADR kierowców, zwiększyły zainteresowanie możliwościami szkoleniowymi z wykorzystaniem Internetu i platform szkoleniowych online. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało swoją opinię w tym zakresie. 2021.10.12 Opinia S-DGSA w sprawie szkoleń online.    

Opinia Stowarzyszenia w sprawie szkoleń online2022-07-26T19:40:14+02:00
Przejdź do góry