Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.

2022-03-23T16:22:02+01:00

Otrzymaliśmy przygotowaną przez GITD propozycję zmian do Umowy ADR 2017-2019 r. Po otrzymaniu komentarzy i opinii naszych członków przygotowaliśmy uwagi naszego stowarzyszenia w tym zakresie. W większości popieramy stanowisko GITD w zakresie zmian, które mają służyć przejrzystości i jasności przepisów. Nie we wszystkich jednak zagadnieniach jesteśmy zgodni.  2015-11-16_Opinia_SDGSA_dotyczaca_propozycji_zmian_do_ADR_GITD  2015-11-16_GITD_ADR_amendments_proposal

Stanowisko S-DGSA do przygotowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego propozycji zmian w Umowie ADR 2017.2022-03-23T16:22:02+01:00

Umowy wielostronne – holenderskie propozycje

2022-03-23T16:22:12+01:00

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie umów wielostronnych przygotowanych przez Holandię. Propozycje umów dotyczą następujących tematów: 1. Przewozu zarażonych zwierząt na warunkach ustalonych przez właściwą władzę kraju pochodzenia, tranzytu, przeznaczenia. 2. Przewozu UN 1873, zgodnie z instrukcją P502 z dopuszczeniem stosowania opakowań z tworzyw sztucznych (jako opakowania wewnętrznego dla opakowań kombinowanych). 3. Przewozu UN 3257 i UN 3258 z całkowitym zwolnieniem z ADR dla specjalistycznych pojazdów malujących pasy drogowe. Poniżej znajdą Państwo propozycje umów oraz odpowiedź naszego [...]

Umowy wielostronne – holenderskie propozycje2022-03-23T16:22:12+01:00

Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

2022-03-23T16:22:24+01:00

Przygotowaliśmy opinię do projektu Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 września 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Analiza treści proponowanych przepisów i wynikających z nich norm prawnych, pozwala stwierdzić, że celem projektu nie są treści wskazane w jego uzasadnieniu, ale celem tym jest ułatwienie pracy pracownikom urzędów marszałkowskich oraz innym osobom związanym z administracją publiczną, wykonującym czynności związane z egzaminowaniem kierowców. Z przykrością należy stwierdzić, że przedmiotowa nowelizacja nie dotyczy bezpieczeństwa przewozu drogowego [...]

Opinia w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne2022-03-23T16:22:24+01:00

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla

2022-03-23T16:22:34+01:00

MIIR wystąpiło z prośbą o stanowisko naszego stowarzyszenia w sprawie niemieckiej propozycji umowy wielostronnej dotyczącej przewozu węgla. Propozycja niemiecka została opracowana na podstawie umowy wielostronnej M 282 dotyczącej przewozu UN 1361 węgiel, grupa pakowania III oraz UN 3088 materiał samonagrzewający się stały, organiczny, i.n.o., grupa pakowania III. W załączeniu nasze stanowisko oraz niemiecka propozycja umowy wielostronnej.  2015-09-04-odpowiedz-S-DGSA-przewoz-wegla.pdf  Draft_MXX_coal_in_lumps_no_coal_dust.doc

Umowa wielostronna w sprawie przewozu węgla2022-03-23T16:22:34+01:00

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR

2022-03-23T16:22:43+01:00

W dniach 27-28 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie organizowane przez Transportowy Dozór Techniczny w sprawie aktualizacji i poprawy bazy pytań dla kierowców ADR. W czasie trzech sesji spotkań (5dni+5dni+2dni) zespół złożony z przedstawicieli Transportowego Dozoru Technicznego, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przedstawicieli naszego Stowarzyszenia DGSA przejrzał i zweryfikował pytania i odpowiedzi testów egzaminacyjnych dla kierowców (zgodnie z 8.2.2 ADR) w zakresie: 1. kursu podstawowego; 2. przewozu w cysternach; 3. przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 4. przewozu materiałów promieniotwórczych. [...]

Weryfikacja pytań na egzamin dla kierowców ADR2022-03-23T16:22:43+01:00

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)

2022-03-23T16:22:55+01:00

Przekazaliśmy do MIR nasze stanowisko w odniesieniu do dokumentów - zmian, propozycji RID/ADR/ADR, które dostępne są na stronie EKG ONZ: (http://www.unece.org/trans/main/dgdb/ac1/ac12015.html). Dziękujemy członkom za przesłanie swoich uwag, komentarzy i opinii.  2015-08-27_Stanowisko_S-DGSA_RIDADRADN_Joint_Meeting _15-25-09-2015_Geneva.pdf

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do dokumentów, które będą przedmiotem obrad Wspólnego posiedzenia RID/ADR/ADN (Genewa, 15-25 września 2015 r.)2022-03-23T16:22:55+01:00

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

2022-03-23T16:23:04+01:00

Przygotowaliśmy kolejną, bo już czwartą opinię do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. W ostatnim projekcie uwzględniono nasz postulat dotyczący oznakowania pojazdów literą "A" w transporcie międzynarodowym. Odstąpiono od bezwzględnego zakazu transportu odpadów niebezpiecznych jednocześnie z odpadami innymi niż niebezpieczne. Zrezygnowano z oznakowania każdego pojemnika i worek z odpadami niebezpiecznymi. Poniżej ostatnia wersja projektu rozporządzenia i nasza opinia w tej sprawie.  2015-07-29_Opinia_SDGSA_RMS_w_sprawie_transportu_odpadow-MIiR.pdf  2015-07-29_projekt_rozporzadzenia_MS_odpady.pdf

Opinia do projektu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów2022-03-23T16:23:04+01:00

Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne

2022-03-23T16:23:16+01:00

MIIR poprosił nasze stowarzyszenie o opinię w sprawie przystąpienia Polski do Umowy wielostronnej M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne; Ponieważ Umowa M287 pozwala na stosowanie niecertyfikowanych, przeterminowanych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych nasza opinia w tej sprawie jest negatywna.  2015-07-28_M287-odpowiedz_S-DGSA.pdf  2015-07-28_ADR_M287e.pdf

Umowa wielostronna M287 w sprawie przewozu niektórych odpadów zawierających towary niebezpieczne2022-03-23T16:23:16+01:00

Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.

2022-03-23T16:23:27+01:00

Nie mogąc doczekać się publikacji przepisów europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR 2015 r. wystąpiliśmy do Pani Minister Marii Wasiak z pismem w tej sprawie.  2015-06-24_Pismo_S-DGSA_w_sprawie_braku_publikacji_Umowy_ADR

Pismo S-DGSA do Minister Marii Wasiak w sprawie braku publikacji Umowy ADR 2015 r.2022-03-23T16:23:27+01:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu

2022-03-23T16:23:40+01:00

W związku z projektem rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR Stowarzyszenie DGSA przygotowało kolejną opinię do projektu.  2015-06-24_Opinia_w_sprawie_swiadectwa_dopuszczenia_pojazdu_ADR

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu2022-03-23T16:23:40+01:00
Przejdź do góry