Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

2023-09-17T19:10:13+02:00

Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw, mających na celu doprecyzowanie warunków egzaminowania, w szczególności warunków zaliczenia opisowego zadania praktycznego oraz postulatów na przyszłość, związanych z ewentualną automatyzacją oceniania w procesie egzaminowania doradców. Pismo z uwagami znajdziecie Państwo poniżej. Pismo uwagi do rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.2023-09-17T19:10:13+02:00

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

2022-03-23T16:14:01+01:00

Odpowiadając na pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, nasze stowarzyszenie przedstawiło stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Zgłoszone uwagi dotyczyły spraw formalnych, związanych z dostosowaniem wzoru świadectwa do przepisów dotyczących dokumentów publicznych oraz spraw na przyszłość, związanych z ewentualnym stosowaniem świadectwa w formie dokumentu elektronicznego lub pobierania danych o osobach posiadających świadectwo ze specjalnej, elektronicznej bazy danych. Uwagi do rozporządzenia świadectwa DGSA

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.2022-03-23T16:14:01+01:00

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń

2022-03-23T16:18:04+01:00

Na początku tego roku spływały do nas sygnały związane z problemami interpretacyjnymi przepisów dotyczących obowiązku wyznaczenia doradcy DGSA (przez przedsiębiorców korzystających z wyłączenia 1.1.3.6 ) oraz konieczności/braku konieczności złożenia przez nich rocznego sprawozdania z działalności. Wysłaliśmy zapytanie dotyczące tego zagadnienia do Ministerstwa Infrastruktury, które zorganizowało dnia 16 marca br. spotkanie zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymaliśmy również interpretację przepisów przygotowaną przez Transportowy Dozór Techniczny. Transportowy Dozór Techniczny potwierdził prawidłowość stosowanej w naszym stowarzyszeniu praktyki (oraz interpretacji przepisów), tj. wszyscy uczestnicy przewozu [...]

Obowiązek wyznaczenia doradcy dla przedsiębiorcy korzystającego z wyłączeń2022-03-23T16:18:04+01:00

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

2022-03-23T16:18:19+01:00

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do wyżej wymienionego projektu.  Uwagi SDGSA dotyczaca RMI w sprawie listy kontrolnej  Pismo konsultacje publiczne  Dokument 375610

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli2022-03-23T16:18:19+01:00

Uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR

2022-03-23T16:18:30+01:00

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących projektu "Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego COM (2018) 279" przygotowaliśmy uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR.  2018-07-02_Uwagi_do_wniosku_w_sprawie_elektronicznych_informacji SDGSA.pdf  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE_f.docx  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE2_f.docx

Uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR2022-03-23T16:18:30+01:00

Uwagi i propozycje zmian do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

2022-03-23T16:18:56+01:00

Mając na uwadze zadania określone w zarządzeniu dotyczącym powołania Zespołu doradczego, przedstawiciel Departamentu Transportu Kolejowego zaproponował, aby uzgodnić sposób pracy nad zmianami do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych. Poproszono, aby zainteresowani przedstawili swoje propozycje i uwagi zmian do przepisów.

Uwagi i propozycje zmian do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.2022-03-23T16:18:56+01:00

Petycja S-DGSA w sprawie zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.

2022-03-23T16:19:09+01:00

Minister Infrastruktury wdrażając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii przygotował projekt rozporządzenie w sprawie sposobu przewozu ładunku. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przewozów towarów niebezpiecznych co jest sprzeczne z zakresem Dyrektywy. Wymagania mocowania dotyczą wszystkich towarów a w szczególności powinny dotyczyć towarów niebezpiecznych. Wyłączenie ich z rozporządzenia nie tylko nie poprawia bezpieczeństwa transportu ale wprowadza zagrożenia bezpieczeństwa ruchu [...]

Petycja S-DGSA w sprawie zmiany przepisów projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu przewozu ładunku.2022-03-23T16:19:09+01:00

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

2018-08-08T13:55:08+02:00

Przekazaliśmy do MIiB nasze stanowisko w odniesieniu projektu ww. Rozporządzenia. 2017-12-04 Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów (docx) 2017-12-04 Opinia ws. prowadzenia kursów (pdf)    

Stanowisko SDGSA w odniesieniu do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.2018-08-08T13:55:08+02:00

Pismo do UTK i GITD – Prawidłowe nazwy przewozowe

2022-03-14T12:21:32+01:00

Informujemy, że Minister Infrastruktury i Budownictwa wystosował do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Głównego Inspektora Transportu Drogowego pismo dotyczące zasad stosowania prawidłowych nazw przewozowych. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra stosowanie prawidłowych nazw przewozowych wg ADR/RID 2015 na opakowaniach - w tym naczyniach do gazów, oraz w systemach informatycznych przeznaczonych do generowania dokumentów przewozowych, zainstalowanych przed opublikowaniem ADR/RID 2017 nie jest naruszeniem prawa i w związku z tym nie powinny być z tego tytułu nakładane kary. W załączeniu przedstawiamy powyższe pismo. 2017-08-16 Pismo [...]

Pismo do UTK i GITD – Prawidłowe nazwy przewozowe2022-03-14T12:21:32+01:00
Przejdź do góry