Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

2020-06-28T13:26:12+02:00

W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów. Projekt rozporządzenia Projekt rozporządzenia - Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR 06.2020 Dla zainteresowanych, pełny proces legislacyjny dostępny jest na stronie internetowej: https://legislacja.gov.pl/projekt/12334201/katalog/12689956#12689956

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR2020-06-28T13:26:12+02:00

Przystąpienie do umów wielostronnych M 325, M 326 M 327.

2020-05-11T20:34:51+02:00

Na skutek decyzji Ministra Infrastruktury, Rzeczypospolita Polska podpisała umowy wielostronne: M 325 oraz M 327. M 324. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/ Uprawnienia kierowców ADR i doradców ds. bezpieczeństwa, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 M 326 https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/2020/DziennikUrzedowypoz.19-sig.pdf. Możliwość przewozu wybranych gazów technicznych w naczyniach ciśnieniowych bez wymaganych badań okresowych do dnia 31 sierpnia 2020 M 327. https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/ Zgodnie z jej treścią wszystkie okresowe lub pośrednie badania cystern przenośnych i wieloelementowych kontenerów do gazu (MEGC), których [...]

Przystąpienie do umów wielostronnych M 325, M 326 M 327.2020-05-11T20:34:51+02:00

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19)

2020-05-11T20:34:01+02:00

Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw 2020 r. Poz. 568 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/568) w art. 28. wprowadziła zmianę do Ustawy o dozorze technicznym. Art. 28. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667) po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu: „Rozdział 6a Przepisy epizodyczne Art. [...]

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym (przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19)2020-05-11T20:34:01+02:00

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych

2019-11-19T17:50:15+01:00

W ramach konsultacji publicznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury, dotyczących ww. projektu rozporządzenia, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko, zawierające uwagi i propozycje zmian do planowanej nowelizacji przepisów. 13-11-2019-pismo do MI-rozpTDTurządzeniatransportowe dokument423013

Projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji, naprawy i modernizacji specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych2019-11-19T17:50:15+01:00

Propozycje zmian w przepisach RID/ADR

2019-11-14T22:54:37+01:00

W ramach prac naszego stowarzyszenia przygotowaliśmy propozycję dokumentów formalnych (dotyczących zmian w przepisach) oraz dokumentów nieformalnych (dotyczących interpretacji stosowania przepisów). Dokumenty zostały przesłane do Ministerstwa Infrastruktury. Zostaną one omówione na posiedzeniu zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych i jeżeli zostaną zaakceptowane przez członków zespołu zostaną przedłożone na kolejnym posiedzeniu wspólnym RID/ADR/ADN na WP15. Propozycje zmian dostępne są w  strefie członka.

Propozycje zmian w przepisach RID/ADR2019-11-14T22:54:37+01:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych

2019-09-04T20:27:49+02:00

W związku z e-mailem z dnia 12 lipca 2019 r., dotyczącym wyrażenia opinii nt. zasadności przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych zawieranych na podstawie działu 1.5 ADR i ustanawiających odstępstwa czasowe od przepisów ADR, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko w tej sprawie – dostępne w strefie członka.

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych2019-09-04T20:27:49+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M321

2019-07-26T09:23:43+02:00

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury Stowarzyszenia S-DGSA przygotowało stanowisko w sprawie przystąpienia do umowy wielostronnej M321 w sprawie pozycji UN3316 ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY w odniesieniu do przepisów szczególnych 671 i 251 i 1.1.3.6. 2019.07.25 Umowa M321 -odpowiedź S-DGSA

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M3212019-07-26T09:23:43+02:00

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli – ciąg dalszy

2019-06-26T14:14:49+02:00

Po konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli otrzymaliśmy zmieniony projekt rozporządzenia. Nadal w naruszeniach Przewoźnik będzie odpowiadał finansowo za czynności, które nie obejmują jego ustawowych obowiązków. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do nowego projektu. Rozp_24 06 2019 2019-06-25_Uwagi_SDGSA_dotyczaca_RMI_w_sprawie_listy kontrolnej Rozp_24 06 2019-S_DGSA

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli – ciąg dalszy2019-06-26T14:14:49+02:00

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

2019-02-06T10:50:11+01:00

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do wyżej wymienionego projektu.  Uwagi SDGSA dotyczaca RMI w sprawie listy kontrolnej  Pismo konsultacje publiczne  Dokument 375610

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli2019-02-06T10:50:11+01:00

Uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR

2018-11-12T19:28:49+01:00

W ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury dotyczących projektu "Wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie elektronicznych informacji dotyczących transportu towarowego COM (2018) 279" przygotowaliśmy uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR.  2018-07-02_Uwagi_do_wniosku_w_sprawie_elektronicznych_informacji SDGSA.pdf  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE_f.docx  2018-07-02_COM_2018_279_PL_ACTE2_f.docx

Uwagi dotyczące informacji wymaganych przepisem 5.4.1 Umowy ADR2018-11-12T19:28:49+01:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352