About Tomasz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Tomasz has created 119 blog entries.

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli – ciąg dalszy

2019-06-26T14:14:49+02:00

Po konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli otrzymaliśmy zmieniony projekt rozporządzenia. Nadal w naruszeniach Przewoźnik będzie odpowiadał finansowo za czynności, które nie obejmują jego ustawowych obowiązków. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do nowego projektu. Rozp_24 06 2019 2019-06-25_Uwagi_SDGSA_dotyczaca_RMI_w_sprawie_listy kontrolnej Rozp_24 06 2019-S_DGSA

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli – ciąg dalszy2019-06-26T14:14:49+02:00

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.

2019-06-17T17:44:05+02:00

W dniu 11.06.2019 r. odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli. Projektowane rozporządzenie wprowadza wzór formularza listy kontrolnej oraz protokołu kontroli, którebędą wykorzystywane podczas przeprowadzania kontroli przewozu towarów niebezpiecznycha stwierdzone w nich nieprawidłowości stanowią podstawę do nakładania kar pieniężnych. Treść nowego rozporządzenia w większości powiela dotychczasowe regulacje w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, a w załączniku określającym wzór formularza listy kontrolnej wydzielone zostały dwie części: Część A dotycząca kontroli w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Część B dotycząca kontroli przeprowadzanej w miejscu prowadzenia [...]

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.2019-06-17T17:44:05+02:00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2019-04-29T14:12:45+02:00

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w Otrębusach pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania podsumowano działalność Stowarzyszenia za rok ubiegły oraz wybrano nowy Zarząd na 3-letnią kadencję. Streszczenie spotkania oraz Sprawozdanie z pracy Zarządu dostępne w strefie członka.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia2019-04-29T14:12:45+02:00

IX Spotkanie EASA – 8-9.04.2019 r. Lipsk, Niemcy

2019-05-17T17:52:56+02:00

Dziewiąte spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia w Lipsku przy okazji organizowanych w tym mieście branżowych Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 15 krajowych stowarzyszeń i 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu

IX Spotkanie EASA – 8-9.04.2019 r. Lipsk, Niemcy2019-05-17T17:52:56+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M321

2019-07-26T09:25:35+02:00

W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się pierwsze w 2019 roku spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych. Informacją ze spotkania Zespołu dostępna w „STREFIE CZŁONKA”.

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M3212019-07-26T09:25:35+02:00

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli

2019-02-06T10:50:11+01:00

W odpowiedzi na pismo Podsekretarza Stanu Ministerstwa Infrastruktury dotyczącego konsultacji publicznych projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do wyżej wymienionego projektu.  Uwagi SDGSA dotyczaca RMI w sprawie listy kontrolnej  Pismo konsultacje publiczne  Dokument 375610

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli2019-02-06T10:50:11+01:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352