About Tomasz

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Tomasz has created 113 blog entries.

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej

2019-09-06T15:55:24+02:00

Podczas spotkania zespołu doradczego ds. przewozu towarów niebezpiecznych w Ministerstwie Infrastruktury dnia 5 września 2019 roku troje członków naszego stowarzyszenia zostało uhonorowanych odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”. Jest to odznaczenie resortowe ustanowione 22 listopada 2000 roku przez Radę Ministrów, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie przeznaczone dla tych pracowników transportu, którzy szczególnie przyczynili się do osiągnięć i rozwoju tej dziedziny gospodarki narodowej. Oznaczeni zostali: Rafał Buchcar, Maria Nicopulos oraz Norbert Świderek.

Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej2019-09-06T15:55:24+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych

2019-09-04T20:27:49+02:00

W związku z e-mailem z dnia 12 lipca 2019 r., dotyczącym wyrażenia opinii nt. zasadności przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych zawieranych na podstawie działu 1.5 ADR i ustanawiających odstępstwa czasowe od przepisów ADR, Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych - DGSA przygotowało swoje stanowisko w tej sprawie – dostępne w strefie członka.

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umów wielostronnych2019-09-04T20:27:49+02:00

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M321

2019-07-26T09:23:43+02:00

W odpowiedzi na zapytanie Ministerstwa Infrastruktury Stowarzyszenia S-DGSA przygotowało stanowisko w sprawie przystąpienia do umowy wielostronnej M321 w sprawie pozycji UN3316 ZESTAW CHEMICZNY lub ZESTAW PIERWSZEJ POMOCY w odniesieniu do przepisów szczególnych 671 i 251 i 1.1.3.6. 2019.07.25 Umowa M321 -odpowiedź S-DGSA

Opinia Stowarzyszenia DGSA w sprawie przystąpienia przez Polskę do umowy wielostronnej M3212019-07-26T09:23:43+02:00

Konferencja Transport Manager Meeting – Warszawa

2019-06-26T14:22:33+02:00

Stowarzyszenie S-DGSA reprezentowały kol. Małgorzata Wieleba-Walicka oraz Maria Nicopulos, które przygotowały prezentację nt. Odpowiedzialność uczestników przewozu drogowego towarów niebezpiecznych W sierpniu 2018 roku wprowadzono zmiany w Ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382). Ustawa ma służyć stosowaniu rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Ustawa [...]

Konferencja Transport Manager Meeting – Warszawa2019-06-26T14:22:33+02:00

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli – ciąg dalszy

2019-06-26T14:14:49+02:00

Po konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli otrzymaliśmy zmieniony projekt rozporządzenia. Nadal w naruszeniach Przewoźnik będzie odpowiadał finansowo za czynności, które nie obejmują jego ustawowych obowiązków. Stowarzyszenie S-DGSA przygotowało propozycje zmian do nowego projektu. Rozp_24 06 2019 2019-06-25_Uwagi_SDGSA_dotyczaca_RMI_w_sprawie_listy kontrolnej Rozp_24 06 2019-S_DGSA

Projekt RMI w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli – ciąg dalszy2019-06-26T14:14:49+02:00

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.

2019-06-17T17:44:05+02:00

W dniu 11.06.2019 r. odbyła się w Ministerstwie Infrastruktury konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli. Projektowane rozporządzenie wprowadza wzór formularza listy kontrolnej oraz protokołu kontroli, którebędą wykorzystywane podczas przeprowadzania kontroli przewozu towarów niebezpiecznycha stwierdzone w nich nieprawidłowości stanowią podstawę do nakładania kar pieniężnych. Treść nowego rozporządzenia w większości powiela dotychczasowe regulacje w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych, a w załączniku określającym wzór formularza listy kontrolnej wydzielone zostały dwie części: Część A dotycząca kontroli w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych oraz Część B dotycząca kontroli przeprowadzanej w miejscu prowadzenia [...]

Konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli.2019-06-17T17:44:05+02:00

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

2019-04-29T14:12:45+02:00

W dniu 27 kwietnia 2019 r. w Otrębusach pod Warszawą odbyło się Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Podczas spotkania podsumowano działalność Stowarzyszenia za rok ubiegły oraz wybrano nowy Zarząd na 3-letnią kadencję. Streszczenie spotkania oraz Sprawozdanie z pracy Zarządu dostępne w strefie członka.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia2019-04-29T14:12:45+02:00

IX Spotkanie EASA – 8-9.04.2019 r. Lipsk, Niemcy

2019-05-17T17:52:56+02:00

Dziewiąte spotkanie Stowarzyszenia EASA zorganizowane zostało przez Zarząd Stowarzyszenia w Lipsku przy okazji organizowanych w tym mieście branżowych Targów Materiałów i Towarów Niebezpiecznych. W spotkaniu uczestniczyło 21 przedstawicieli z 15 krajowych stowarzyszeń i 15 państw: Belgii, Niemiec, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Węgier, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Norwegii, Polski, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Więcej o spotkaniu

IX Spotkanie EASA – 8-9.04.2019 r. Lipsk, Niemcy2019-05-17T17:52:56+02:00

Infolinia Ekspertów

ADR, RID, IATA, GHS/CLP dla członków Stowarzyszenia DGSA
CZYNNA KAŻDY PONIEDZIAŁEK
12.00-14.00

Maria Nicopulos (ADR, IATA DGR, IMDG, RID)
+48 602 399 049

Norbert Świderek (ADR, klasa 1, cystern, kursy dla kierowców, RID)
+48 603 232 256

Mirosław Kłosiński (ADR, klasa 1, cysterny, RID, szkolenia kierowców i innych uczestników
przewozu; urządzenia NO – użytkowanie, szkolenia i organizacja egzaminu TDT)
+48 601 760 731

Małgorzata Wieleba-Walicka (analiza prawna, postępowanie administracyjne, odwołania)
+48 605 595 019

Bożena Konarska (ADR, IMDG)
+48 602 318 248

Anna Łuczak (ADR, GHS/CLP )
+48 48 696-459-037

Monika Malicka (ADR, odpady)
+48 602264499

Grzegorz Jurczyk (ADR, klasa 1, 7, RID, wymagania konstrukcyjne pojazdów)
+48 500 195 352