Spotkanie zostało zorganizowane przez wydawnictwo Veranstaltungen Bad Dürkheim w Niemczech dla ekspetrów AND, armatorów, spedytorów, służb kontrolnych. Tematem przewodnim były problemy związane z bezpieczeństwem transport śródlądowego towarów niebezpiecznych. Nasza koleżanka Maria Nicopulos została zaproszona do przedstawienia działalności stowarzyszenia EASA. Podczas spotkania otrzymaliśmy w celach informacyjnych dwie publikacje w języku niemieckim. Jedna obejmuje pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami opracowane dla ekspertów ADN. Druga z nich to materiały szkoleniowe opracowane zgodnie z wymaganiami 1.3 ADR/RID/IMDG-Code. Pliki dostępne są w strefie członka i maja charakter wyłącznie informacyjny.

Gefahrgutprofi EASA-ADN