17 października 2018 r.

Spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych
W Ministerstwie Infrastruktury odbyło się siódme w 2018 roku spotkanie Zespołu Doradczego ds. Towarów Niebezpiecznych.

Informacją ze spotkania Zespołu dostępna w „STREFIE CZŁONKA”.