Realizując powzięte założenia IASA organizuje dwa spotkania dla swoich członków każdego roku. W pierwszej połowie roku jest to spotkanie online, w drugiej połowie roku spotkanie w tradycyjnej formule – stacjonarne w jednym z krajów członkowskich. XV spotkanie online Stowarzyszenia IASA odbyło się w 17 kwietnia 2023 r. W spotkaniu uczestniczyło 18 przedstawicieli z 21 krajowych stowarzyszeń reprezentujących 20 państw: Belgię, Szwajcarię, Holandię, Hiszpanię, Czechy, Niemcy, Danię, Finlandię, Francję, Węgry, Irlandię, Holandię, Norwegię, Polskę, Portugalię, Szwecję, Słowację, Turcję i Wielką Brytanię. Streszczenie spotkania na stronie https://s-dgsa.pl/easa/#spotkania. Załączniki dostępne w strefie członka.